Haberler

24

 Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'ndan Birliğimize intikal eden 24.04.2019 tarih ve 67231105/2019-01/E. 108 sayılı yazıda; resmi internet sitesinde konsinye satış işlemlerine ilişkin "Konsinye Çağrısı/Duyurusu" yayınlandığı belirtilmiştir.

Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nun yazısı ekte sunulmuştur

[Devamını oku...]

17

  Ülkemiz ihracatının arttırılması, firmalarımıza yeni ihracat imkanları .'sunulabilmesi açısından fuarların taşıdığı önem malumlarıdır.

Bu çerçevede, uluslararası alanda düzenlenen fuarlara ülkemizin her köşesinden ilgili sektör mensuplarının katılımı büyük önem taşımaktadır

       İstanbul Ticaret Odası'nın 2019 Yılı Fuar Programında yer alan Organizasyonlara ilişkin bilgiler ekle sunulmaktadır.

 

• Nijerya-2. Türk Ürünleri Fuarı, Lagos-Nijerya, 4-6 Eylül 2019

-Tüm sanayi, licaret, hizmet ve yatının sektörler

 

• The Motel Show Dubai Türkiye Milli İştirak Organizasyonu. Dubai-Birleşik Arap Emirlikleri, 17-19 Eylül 2019

-A'dan Z'ye konaklama endüstrisine hitap eden Tüm sektörler

 

 Food lndıa Inspıred by SIAl Türkiye Milli İştiraki. Yeni Delhi-Hindistan, 19-21 Eylül 2019

-Tüm gıda ve içecek ürünleri

 

 

•26 Tiran Uluslararası Fuarı Türkiye Milli iştiraki.Tiran-Amavutluk. 23-26 Kasım 2019 -

-Tüm sanayi, ticaret, hizmet ve yatırım sektörleri

 

SIAL Mıddle East 2019 Türkiye Milli İştiraki, Abu Dhabi-Bıricşık Arap Emirlikleri, 9.11 Aralık 2019 -

-Tüm gıda ve içecek ürünleri, ekipmanları

[Devamını oku...]

07
 
27

 Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine Kayıt Yükümlülüğü

[Devamını oku...]

13

 İstihdam Seferberliği 2019

[Devamını oku...]

08
Kamu kurum ve kuruluşlarına, kar amacı gütmeyen kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik uygulanacak olan 2019 Yılı Teknik Destek Programı ve 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı 01 Mart 2019 tarihi itibariyle ilan edilmiştir.
2019 Yılı Teknik Destek Programı, TR63 Bölgesi'ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına çözüm sağlamayı hedeflemektedir. Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma, Teknik Destek Programının faaliyetleri arasında yer almaktadır. Programa dair başvurular Kalkınma Ajanları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 24 Aralık 2019 tarihine kadar sürekli alınacak olup, ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir.
2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı, TR63 Bölgesi'nin kalkınması ve rekabet gücünün geliştirilmesi açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamaktır. 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı başvurularının alınmasına Kalkınma Ajanları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 24 Aralık 2019 tarihine kadar devam edilecek olup, her bir fizibilite teklifi Ajansa sunulduğu tarihten itibaren 1 ay içerisinde değerlendirilip, Yönetim Kurulu onayına sunulacaktır.
2019 Yılı Teknik Destek Programı ve 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı'na ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı Başvuru Rehberleri ve Destekleyici Belge Şablonları (www.dogaka.gov.tr) yayımlanmaktadır.

[Devamını oku...]

Sayfa 5 / 35İlk   Geri   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  İleri   Son   
Yazdır