Haberler

08
Kamu kurum ve kuruluşlarına, kar amacı gütmeyen kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik uygulanacak olan 2019 Yılı Teknik Destek Programı ve 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı 01 Mart 2019 tarihi itibariyle ilan edilmiştir.
2019 Yılı Teknik Destek Programı, TR63 Bölgesi'ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına çözüm sağlamayı hedeflemektedir. Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma, Teknik Destek Programının faaliyetleri arasında yer almaktadır. Programa dair başvurular Kalkınma Ajanları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 24 Aralık 2019 tarihine kadar sürekli alınacak olup, ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir.
2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı, TR63 Bölgesi'nin kalkınması ve rekabet gücünün geliştirilmesi açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamaktır. 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı başvurularının alınmasına Kalkınma Ajanları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 24 Aralık 2019 tarihine kadar devam edilecek olup, her bir fizibilite teklifi Ajansa sunulduğu tarihten itibaren 1 ay içerisinde değerlendirilip, Yönetim Kurulu onayına sunulacaktır.
2019 Yılı Teknik Destek Programı ve 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı'na ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı Başvuru Rehberleri ve Destekleyici Belge Şablonları (www.dogaka.gov.tr) yayımlanmaktadır.

[Devamını oku...]

25

Belarus Ticaret ve Sanayi Odası'mn 18.02.2019 tarih ve 1-01-13/328 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Tüyap İstanbul Kongre Merkezi'nde, 28 Şubat - 2 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek 16. Uluslararası İplik Fuan'na, elyaf ve iplik üreticisi beş Belarus firmasının katılacağı bildirilmekte olup, firmaların 6. Salon 606B nolu stantta yer alacağı ifade edilmektedir.

Firmalarla ilgili bilgi ekte yer almakta olup, detaylı bilgi almak isteyenler Belarus Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi Slava Shevchuk (+375 44 509 12 15; e-mail: slava@belinterexpo.by) ile görüşebilir.

 

[Devamını oku...]

25

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın 31.01.2019 tarihli ve35/IDB/005I sayılı

yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA)’mn, İslam Kalkınma Bankası Grubu (IsDB) ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin özel sektörüne yönelik sunabileceği işbirliği ve hizmet imkanlarına ilişkin girişimlerde bulunduğu belirtilmektedir.

The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), İslam Kalkınma Bankası Grubu (IsDB) bünyesinde 1999 yılından beri faaliyet göstermektedir.

ICD'nin faaliyet alanları, İslami fînans kanallarının geliştirilmesi, yüksek katma değerli sektörlere yatırım, özel sektör iş yapma ortamının iyileştirilmesine katkı ve kaynakların harekete geçirilmesi gibi ana konular üzerinde geliştirilmiştir. ICD hakkında ayrıntılı bilgi yazımız ekinde yer almaktadır.

[Devamını oku...]

11

 Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkındaki 2017/48 Nolu Tebliğ hükümlerinin 2019 yılı içinde geçerli olduğu ;

Buna göre aşağıda tabloda belirtilen sulama sistemleri desteğine başvurmak isteyen üreticiler 1 Mart 2019 tarihline kadar şahsen İl Müdürlüğümüze müracaat edebileceklerdir

[Devamını oku...]

17

 İlgi: Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 05.11.2018 tarih 80572740-645 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 40/A maddesi eklendiği belirtilmektedir. Anılan düzenleme ile Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğlerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı ile yapılabileceği, kanunlarda belirtilen usullere bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hususların düzenlendiği belirtilmektedir. Ayrıca bu kapsamda 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Tebliği (Elektronik Tebligat Sistemi) (Sıra No:l) yayınlandığı, elektronik tebligat sistemine ilişkin teknik çalışmalar tamamlanarak sistemin 05.11.2018 tarihinde devreye alındığı bildirilmiştir.

Anılan Tebliğde Bakanlıkça ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir. Ayrıca tebliğde 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişiler dâhil olmak üzere, Maliye Bakanlığınca kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler ve isteğe bağlı olarak elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, bu Tebliğ kapsamında Elektronik Tebligat Sisteminden yararlanabileceği düzenlenmektedir

[Devamını oku...]

13

 

(Sayın Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı FAİK YAVÜZ’un katılımıyla!) Değerli Paydaşlarım,

DESMÜD; dünya çapmda lider pozisyonda olan Türk imalatçılarımızı ve paydaşlarımızı daha ileri seviyelere taşımak adına; pazar fırsatlarını ve iş birliği imkanlarım geliştirmeyi, yeni gelişen teknolojileri takip etmeyi, sektörün ihtiyaç duyduğu altyapı ve politikaları geliştirmek, rekabet gücünü arttırmak ve sürekliliğini sağlamak, kamıı dahil bütün kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve birlikte hareket etme ortamım sağlamaya çalışmaktadır. Günümüz ekonomik koşullan bu çalışmalan kaçınılmaz kılmaktadır.

Bu amaçla siz değerli değimıen makine üreticileri ile tedarikçileri, kamu kurum temsilcileri ve sektörde faaliyet gösteren bütün paydaşlanmızı, 22-25 Kasım 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştireceğimiz “Dünya Değimıen Teknolojileri Konferans ve Sergisi” etkinliğimize davet etmekten mutluluk duyuyomm.

Düzenleyeceğimiz konferans ile değimıen makine üreticileri, sektör tedarikçileri, un sanayicileri, kamu ve kurum temsilcilerinden oluşan 400’ü aşkın katılımcı aynı çatı altında buluşacaktır. Bu önemli buluşmada güncel sorunlarımıza çözüm bulmak ve paydaşlar arasındaki iletişim ve iş birliğini pekiştirmek ve geliştirmek, yeni ve güncel teknolojileri tanıtmak, ulusal ve uluslararası piyasalar ile ilgili gelişmeleri takip etmek amacıyla önemli oturumlar düzenlenecektir. Sektör üretici ve tedarikçilerini bir araya getirecek sergi alanı ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Sizleri 22-25 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya'da ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağız.

Sevgi ve Saygılarımla,

Zeki Demirtaşoğlu

Katılım detayı ve seyahat programı İçin; Online Kayıt İçin: www.worldmllltech.org Telefon İle kayıt İçin ARBER Kongre A.Ş.

TEL: 0312 441 0700 E-mail: arber@arber.com.tr

[Devamını oku...]

Sayfa 6 / 35İlk   Geri   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  İleri   Son   
Yazdır