Haberler

13

 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ MISIR SATIŞI

[Devamını oku...]

10
TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI (TÜRİB) KAYIT İŞLEMLERİ BORSAMIZDA BAŞLIYOR

 Sayın Üyemiz;

5174 sayılı "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu"nun 53 üncü maddesi çerçevesinde tanzim edilen 27.02.2017 tarih ve 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden Elektronik Ürün Senetlerinin (ELÜS) tek bir borsa çatısı altında işlem görebilmesini teminen 2018 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.`nin (TÜRİB) 2019 yılı Haziran ayı içerisinde faaliyete geçmesine ilişkin çalışmaların son aşamasına geldiği bildirilmiştir.

TÜRİB`in faaliyete geçmesini takiben tüm ELÜS alım satım işlemleri yalnızca TÜRİB bünyesinde yapılacak, ELÜS`lerin alım satım işlemleri yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın http://www.turib.com.tr adresinden erişilecek "TÜRİB İşlem Platformu" üzerinden doğrudan emir girme yoluyla gerçekleştirilecektir. 

TÜRİB faaliyete geçtiğinde yatırımcıların ELÜS işlemlerine herhangi bir kesintiye uğramadan devam edebilmesi için TÜRİB`e kayıt olması gerekmektedir. ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar, TÜRİB`e kayıt için aşağıda yer alan tüm bilgi ve belgelerle birlikte TÜRİB ile acentelik sözleşmesi imzalamış olan Antakya Ticaret Borsamıza başvurmak suretiyle kayıt altına alınacaktır. Yatırımcının kaydı Borsamız tarafından aşağıda yer alan belgelerin TÜRİB sistemine girişi yapılarak gerçekleştirilecektir. 

Bu nedenle, ELÜS alım - satımı yapmak isteyen yatırımcıların, TÜRİB`e kayıt için aşağıda yer alan tüm bilgi ve belgelerle birlikte Antakya Ticaret Borsamıza başvurmaları önemle duyurulur. Yatırımcılar, TÜRİB sistemindeki bilgilerini güncellemek istediklerinde söz konusu değişiklikleri Borsamız vasıtasıyla yapabilecektir.


TURİB KAYIT İŞLEMLERİ

ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların TÜRİB’de işlem yapmaya başlamadan önce aşağıda gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı belirtilen tüm bilgi ve belgelerle birlikte Borsamıza başvurmak suretiyle kayıt altına alınması zorunludur.

Borsamız tarafından sunulan belgelerin TÜRIB sistemine girişi yapılarak yatırımcı kaydının ve ilgili belgelerin tamamlanması ile kayıt işlemi tamamlanmaktadır.

 

Yatırımcılar, TÜRİB sistemdeki bilgilerini güncellemek istediklerinde söz konusu değişiklikleri Acente sıfatıyla yatırımcı kaydını yapan Ticaret Borsası vasıtasıyla yapabilirler. Acentelerin yatırımcı bilgilerini resen değiştirme veya silme yetkileri bulunmamakta olup ancak yatırımcıların ıslak imzalı talebi halinde bilgilerde değişiklik yapılabilir.

Gerçek Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar:  
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
- Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah ilmühaberi, fatura vb.)
- Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2) veya vekil tayini halinde (Ek/3-b) 
- Aracı Kurum veya Banka`dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
- Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4) 

Tüzel Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar:  
- Kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi örneği
- Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği
- Vergi Levhası örneği
- İmza Sirküleri
- Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a) 
- Aracı Kurum veya Banka`dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
- Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4) 

[Devamını oku...]

10

 2019/16  Sayılı Genelge

[Devamını oku...]

24

 Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'ndan Birliğimize intikal eden 24.04.2019 tarih ve 67231105/2019-01/E. 108 sayılı yazıda; resmi internet sitesinde konsinye satış işlemlerine ilişkin "Konsinye Çağrısı/Duyurusu" yayınlandığı belirtilmiştir.

Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nun yazısı ekte sunulmuştur

[Devamını oku...]

17

  Ülkemiz ihracatının arttırılması, firmalarımıza yeni ihracat imkanları .'sunulabilmesi açısından fuarların taşıdığı önem malumlarıdır.

Bu çerçevede, uluslararası alanda düzenlenen fuarlara ülkemizin her köşesinden ilgili sektör mensuplarının katılımı büyük önem taşımaktadır

       İstanbul Ticaret Odası'nın 2019 Yılı Fuar Programında yer alan Organizasyonlara ilişkin bilgiler ekle sunulmaktadır.

 

• Nijerya-2. Türk Ürünleri Fuarı, Lagos-Nijerya, 4-6 Eylül 2019

-Tüm sanayi, licaret, hizmet ve yatının sektörler

 

• The Motel Show Dubai Türkiye Milli İştirak Organizasyonu. Dubai-Birleşik Arap Emirlikleri, 17-19 Eylül 2019

-A'dan Z'ye konaklama endüstrisine hitap eden Tüm sektörler

 

 Food lndıa Inspıred by SIAl Türkiye Milli İştiraki. Yeni Delhi-Hindistan, 19-21 Eylül 2019

-Tüm gıda ve içecek ürünleri

 

 

•26 Tiran Uluslararası Fuarı Türkiye Milli iştiraki.Tiran-Amavutluk. 23-26 Kasım 2019 -

-Tüm sanayi, ticaret, hizmet ve yatırım sektörleri

 

SIAL Mıddle East 2019 Türkiye Milli İştiraki, Abu Dhabi-Bıricşık Arap Emirlikleri, 9.11 Aralık 2019 -

-Tüm gıda ve içecek ürünleri, ekipmanları

[Devamını oku...]

07
 
Sayfa 9 / 39İlk   Geri   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  İleri   Son   
Yazdır