Haberler

09
Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetler hakkında düzenlemeler içeren ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü maddesine dayanılarak uygulanmakta olan “Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde” yapılan değişiklikler, 18/09/2018 tarihli ve 30539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yayım tarihinden itibaren on beş gün sonra yürürlüğe girecek değişiklikler aşağıda yer almaktadır:
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasına eklenen “d” bendi ile “Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihirf' ve “e” bendi ile “Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretin” etiket ve listelerde yer alması zorunlu hale getirilmiştir.
5 inci maddenin 2 nci fıkrasına eklenen “e” bendinde bahsi geçen yükümlülüğün yerine getirilmesi için “yerli üretim logosu” kullanılması gerekmektedir. Anılan logonun kullan-ımı ile ilgili ayrıntılı bilgilere “ https://tuketici.ticaret.gov.tr/ ” adresinden ulaşılabilmektedir.
Diğer taraftan 28/08/2018 tarih ve 30549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı-gün yürürlüğe giren değişiklikle, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/C maddesi eklenmiştir:
“Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce, 5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üretici ve tedarikçiye birim miktar başına yapılacak ödeme, tarifedeki azami fiyatın yüzde seksenbeşinden az olamaz.”

[Devamını oku...]

12
 
20
Türkiye Odalar ve Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı Akdeniz Bölgesi Delege Seçimi
Türkiye Odalar ve Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı Akdeniz Bölgesi delege seçimine katılan Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz...

[Devamını oku...]

13
Borsamız Organ Seçimleri Yapılmıştır
Meclis Bşk. Veliş BAHADIRLI Yönetim Kurulu Bşk. Ali Celal MURSALOĞLU seçilmiştir

[Devamını oku...]

08
Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş Genel Kurul Toplantısı
Ankara'da TOBB Başkanı M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU'nun katılımıyla gerçekleşen Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş Genel Kurul toplantısı ve Başkanlar toplant...

[Devamını oku...]

15
İlgi: Ekonomi Bakanlığı’nın 10.01.2018 tarih ve 57637780-724.01.01-E.3406 sayılı yazısı.
Ekonomi Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı yazısında, Ekonomi Bakam Sayın Nihat Zeybekci eşbaşkanlığındaki bir heyetin, 2018 yılı Ocak ayı sonunda Venezuela’ya bir ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
Bu itibarla, Sayın Bakanın gerçekleştireceği ziyarete ilişkin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere Venezuela ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttınlmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 17 Ocak 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Birliğimize (E-posta: seda.gedik@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

[Devamını oku...]

Sayfa 7 / 35İlk   Geri   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  İleri   Son   
Yazdır